Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

TÜRKİYE’DE GIBSON ÇELİŞKİSİNİN GEÇERLİLİĞİNİN AMPİRİK ANALİZİ: ENFLASYON VE FAİZDEN HANGİSİ NEDEN, HANGİSİ SONUÇ?

in: AMPİRİK YÖNTEMLERLE İKTİSADİ VE FİNANSAL ÇÖZÜMLEMELER, Karabulut Şahin, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.113-133, 2022