Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Selçuklu Gazi Dervişi Olarak Sarı Saltık ve Bosna’xxdaki İzleri

Dünden Bugüne Bosna Hersek ve Aliya İzzetbegoviç Uluslararası Sempozyum Bildirileri, İstanbul, Turkey, 10 - 11 May 2018, pp.89-114

”Fetih ve İskân: Seyyid Ali Sultan’xxın Batı Trakya’xxdaki Faaliyetleri”

Balkanlar’xxda Türk Kültürü: Batı Trakya Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 - 29 April 2017

”Seyyahların Gözüyle Sakarya ve Çevresi XIV-XVII. Yüzyıllar”

Uluslararası Sakarya Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 23 - 25 November 2017, pp.100

Erken İslam Tarihinde Mehdi İnancı ve Mehdici Hareketler

ICPESS: International Congress on Political, Ecenomic end Social Studies, İstanbul, Turkey, 24 - 26 August 2016

Korkunç ve Güvenilmez Anna Komnena nın Gözüyle Haçlılar

III. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti: Selçuklular ve Haçlılar Sempozyumu, Konya, Turkey, 8 - 10 April 2016

Medeniyet İnşa Eden Bir Değer Olarak Hacı Bayrâm ı Velî

TSV 2013: Medeniyet İnşa Eden Değerler Türkiye Vizyonu Uluslararası Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 06 November 2015

Fakıyân ı Rum Osmanlı Erken Döneminde Fakihler

Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, Sakarya, Turkey, 14 - 17 October 2015

İkinci Devre Melâmîliğine Genel Bir Bakış

Uluslararası Melâmîlik ve Seyyid Muhammed Nûru'l-Arabî Sempozyumu, Antalya, Turkey, 9 - 10 May 2015

Arnavutluk Bektaşiliğinde Sarı Saltık Kültü

Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu, Ankara, Turkey, 7 - 09 May 2010

XIV. Yüzyılda Bir Türk Dervişinin Serüveni: Karaca Ahmed

I. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 02 May 2004

Books & Book Chapters

Süleyman Çelebi'nin Yaşadığı Dönemde Osmanlı Kültür Hayatı

in: Süleyman Çelebi ve Mevlid Geleneğimiz, İbrahim Rthem Arıoğlu-Mehmet Akkuş-Bilal kemikli, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, pp.14-25, 2022

Fatih Devrinde Tasavvuf ve Sufiler

in: Entelektüel Bir Osmanlı Sultanı. Fatih Sultan Mehmed, Haşim Şahin, Editor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, pp.409-443, 2022

Kabac Hatun

in: Medeniyet Işığı Türk Kadınları, Arif Kolay-Şefik Memiş, Editor, Bağcılar Belediyesi, İstanbul, pp.12-16, 2022

Mama Hatun

in: Medeniyet Işığı Türk Kadınları, Arif Kolay-Şefik Memiş, Editor, Bağcılar Belediyesi, İstanbul, pp.24-27, 2022

Selçuklular

in: Türk Tarihi ve Kültürü, Muhammet Bilal Çelik, Editor, Nobel Yayıncılık, İstanbul, pp.117-146, 2019

Orta Zamanın Türkleri

Yeditepe, İstanbul, 2018

Vefâiyye

in: Türkiye’xxde Tarikatlar: Tarih ve Kültür, Semih Ceyhan, Editor, İSAM Yayınları, İstanbul, pp.135-156, 2018

Bayramiyye

in: Türkiye’xxde Tarikatlar: Tarih ve Kültür, Semih Ceyhan, Editor, İSAM Yayınları, İstanbul, pp.781-847, 2018

Bayramiyye’xxnin Serçeşmesi: Şeyh Hamidüddin Aksarayi

in: Hacı Bayrâm-ı Veli, İbrahim Ethem Arıoğlu, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, pp.187-210, 2018

Sultanların Yakınında: Mecdüddin İshak, İbn Arabi ve Selçuklu Sarayı

in: Anadolu Selçukluları: Ortaçağ Anadolu’xxsunda Saray ve Toplum, A. C. S. Peacock-Sara Nur Yıldız, Editor, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, pp.139-161, 2018

Dervişler ve Sufi Çevreler

Kitap Yayınevi, İstanbul, 2017

Türkiyede Şehir Trihçiliğinde bir Usta: Özer Ergenç

in: Yaşayan Türk Tarihçileri, Ahmet Şimşek, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.303-315, 2017

İÇKİ SUÇU ÖZELİNDE XV.-XVI. YÜZYIL OSMANLI HUKUKUNDA TAZİR KAVRAMININ ANALİZİ

in: Osmanlı’da Fıkıh ve Hukuk, Süleyman Kaya/Haşim Şahin, Editor, Mahya Yayınları, İstanbul, pp.201-214, 2017

Fakihân-ı Rûm: Osmanlı Devleti’xxnin Kuruluş Döneminde Fakihler

in: Osmanlı’xxda Fıkıh ve Hukuk, Süleyman Kaya-Haşim Şahin, Editor, Mahya, İstanbul, pp.27-52, 2017

Bir Kültür, Din ve Düşünce Tarihçisi: Ahmet Yaşar Ocak

in: Yaşayan Türk Tarihçileri, Ahmet Şimşek, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.37-47, 2017

Selçuklu Öncesi Dönemde İç Asya Türk Toplumunun Beslenme Kültürü

in: Münir Atalar Armağanı Ortaçağ Tarihi Yazıları, Pınar Ülgen, Alpaslan Demir, Murat Serdar, Editor, Arkeloji ve Sanat, İstanbul, pp.287-302, 2016

Bayrâmiyye

in: Türkiye de Tarikatlar Tarih ve Kültür, Semih Ceyhan, Editor, İSAM Yayınları, İstanbul, pp.781-847, 2015

Hacı Bayrâm-ı Velî'nin Halifesi Emir Sikkînî ve Bayrâmî Melâmîliğinin Oluşum Süreci

in: Ötekilerin Peşinde In Pursuit of the Others Ahmet Yaşar Ocak a Armağan, Mehmet Öz-Fatih Yeşil, Editor, Timaş Yayınları, İstanbul, pp.595-603, 2015

Vefâiyye

in: Türkiye de Tarikatlar Tarih ve Kültür, Semih Ceyhan, Editor, İSAM Yayınları, İstanbul, pp.135-156, 2015

Yazma Eserler

in: Tarih İçin Metodoloji, Ahmet Şimşek, Editor, PEGEMA Yayınları, Ankara, pp.247-255, 2015

Alevi-Bektaşi Tarihinin Yazılı Kaynakları: Menakıbnâmeler

in: Anadolu’xxda Aleviliğin Dünü ve Bugünü, Halil İbrahim Bulut, Editor, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, pp.357-366, 2010

Türkiye Selçuklu ve Beylikler Dönemi Mutfağı

in: Türk Mutfağı, Arif Bilgin-Özge Samancı, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, pp.39-55, 2008

Episodes in the Encyclopedia

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 37

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.75-77, 2009

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 33

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.316-317, 2007

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 26

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.229-230, 2003

Metrics

Publication

42

Project

2

Thesis Advisory

12