Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Development and Evaluation of an M Learning Platform for Marketing Courses Marketing Genius

Proceedings of Annual Spain Business Research Conference, BARSELONA, Spain, 26 - 27 May 2016

Sosyal Medyanın Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin AkademikPerformansı Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Çalışma.

33. Türkiye muhasebe eğitimi sempozyumu ”Dijital çağda muhasebe eğitiminde yeni yaklaşımlar”, Antalya, Turkey, 23 - 27 April 2014, pp.153-177

Books & Book Chapters

YATIRIM PROJELERİNDE RİSK ANALİZİ

in: PROJE ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME, NECDET SAĞLAM, ADNAN SEVİM, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.138-159, 2013