General Information

Institutional Information: Edebiyat Fakültesi
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

35

Open Access

21
UN Sustainable Development Goals

Biography

Lisans (2005-2010) ve yüksek lisans (2010-2012) eğitimini İstanbul Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamlamıştır. Doktora eğitimini ise 2013-2017 yılları arasında Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi’nde, Yakın Dönem Rus Edebiyatı Tarihi ve Çağdaş Rus Edebiyatı Süreci Bölümü’nde (Кафедра истории новейшей русской литературы и современного литературного процесса) tamamlamıştır. Hâlen Anadolu Üniversitesi, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Eski Rus edebiyatı, Rus modernizmi, 20. yüzyıl Rus edebiyatı ve kültür dilbilim alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.