Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yurttaş Gazeteciliği Bağlamında YouTube Sokak Röportajları Üzerine Bir Değerlendirme

10. Uluslararası İletişim Günleri/Dijital Kapitalizm ve İletişim Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 May 2023

Tarım Haberciliği Üzerine Eleştirel Ekonomi Politik Bir Değerlendirme: Cumhuriyet, Dünya ve Sabah Gazeteleri Örnekleri

19th International Symposium Communication in the Millennium-CIM 2022, Eskişehir, Turkey, 12 - 14 October 2022

Kullanımlar ve Doyumlar Bağlamında Astroloji ve Medya İlişkisi: Instagram Kullanımı Üzerine Etnografik Bir Araştırma

19th International Symposium Communication in the Millennium-CIM 2022, Eskişehir, Turkey, 12 - 14 October 2022

Sosyal Medyada Vegan Kimlik İnşası: Instagram Örneği

Ege Üniveristesi/İletişim Fakültesi/Gazetecilik Bölümü Medya ve Kültür Uluslararası Sempozyumu, İzmir, Turkey, 5 - 06 December 2022