Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Azerbaycan'ın Görsel Sanatında Kitab-ı Dede Korkut

Bilimsel Eksen , vol.12, no.33, pp.24-34, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Azerbaycan’da Sözlü Edebiyat Örneği: Bayatılar

Bilimsel Eksen , vol.9, no.23, pp.70-78, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Mir Muhsin Nevvab

Türksoy Dergisi , no.3, pp.31-38, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Konu Oluşturma Arketipi: Masallar

Anadolu 11.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 29 December 2022, vol.2, pp.1912-1917

Ortak Üslup Özellikleri Bağlamında Cengiz Aytmatov'un ve Elçin Efendiyev'in Eserleri

2.Uluslararası Karadeniz Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Turkey, 21 December 2022, vol.1, pp.535-539

Anadolu Üniversitesinde Rusça Eğitimi (Ob İzuçenii Russkogo Yazıka v Anatoliyskom Universitete)

5. Uluslararası Türk-Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 18 November 2022, vol.1, pp.153-161

"Çevrilemeyenlerin" Çeviri Sorunu

4.Uluslararası Türk-Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 12 November 2021, vol.1, pp.147-151

XIX. Yüzyılda Şuşa'nın Edebi Meclisleri

4th International Nowruz Conference on Scientific Research, Karabağ, Azerbaijan, 18 March 2021, vol.1, pp.408-415

Bir Ömrün Hikayesi

İnternational Euroasia Congress on Scientific Researches and Recent Trends-V, Baku, Azerbaijan, 16 - 19 December 2019, vol.1, pp.152-158

Yabancı Dil Derslerinde Metin Çalışmaları

Türkiye’de Rusça Eğitmenlerinin III. Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2019, pp.1-117

Bir Çevirinin Peşinde ”Kroyçer Sonatı”

II. Uluslararası Türk-Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.485-495

Paul Eluard’ın Şiirlerinde Evrensellik ve Barış

III. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 25 - 27 June 2019, vol.6, pp.135-140

Edebiyatta İki İsim: Hallac-i Mansur ve Nesimi

History and Knowledge: The Paradigm of Studying The Language of The Ancient Heritage, Almati, Kazakhstan, 24 - 25 May 2019, pp.71-74

Nevruz, Türklerin Geleneksel Bayramı

24.Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, Üsküp, Macedonia, 2 - 04 May 2019, pp.40-46

Cengiz Aytmatov’un İlk Hikayelerinin Türkçeye Çevirileri

Modern Trends in Architecture and Construction: Energy Efficiency, Energy Saving, BIM Technologies, Problems of the Urban Enviroment, Almati, Kazakhstan, 10 - 12 April 2019, pp.494-497

Azerbaycan’ın Görsel Sanatında Kitab-i Dede Korkut

Türk Halklarının Türkçe İlk Yazılı Eserleri, Karakol, Kyrgyzstan, 2 - 03 October 2018, pp.80-90

Anadolu Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünün Hazırlık Sınıfında Eğitim Sistemi

I. Rus Dili Eğitimi Çalıştayı, Ankara, Turkey, 20 February 2018, pp.3-5

Lev Tolstoy’un ”Çocukluk.Yeniyetmelik. Gençlik.” Eserlerinin Türkçeye Çevirileri Üzerine

The International scientific-theoretical conference ”Problems of Poetics and Prosody VIII”, Almati, Kazakhstan, 24 - 26 May 2018, pp.142-146

Dünya Halklarının Masallarında Yolculuğun Anlamı

Indıa and Russia Cross-Cultural Synergies, Delhi, Canada, 22 - 23 February 2018, pp.83-84

Bir Kitabın Yayınlanması Üzerine

VI. Uluslararası Bilimsel Uygulamalı Sempozyum, Yekaterinburg, Russia, 21 - 23 May 2017, pp.182-190

Yabancı Dil Öğretimine Metodolojik Yaklaşım

Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu, 5 - 08 October 2017, pp.47-49

Alevi-Bektaşi Edebiyatında Nesimi’nin Yeri

”Nesimi 600” III. Uluslararası Bilimsel Sempozyum, Baku, Azerbaijan, 24 - 25 June 2017, pp.25-29

Günümüz Gagavuzların Yaşamında Türk Gelenekleri

I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.249-253

Rus Şairi Osip MANDELSHTAM ın Şiirlerinde Kültürlerarasılık

VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim Kongresi, Konya, Turkey, 12 - 14 October 2016, pp.528-536

Metinlerarası Unsurların Çevirisi Üzerine

Müasir Dilçiliğin Aktüel Problemleri, Sumgayıt, Azerbaijan, 24 - 25 November 2016, pp.100-101

Radloff un Türk Ağızları İçin Sözlük Denemesi nin Türk Sözlük Tarihindeki Yeri ve Önemi

III.Uluslararası Sözlükbilim Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 3 - 04 November 2016, pp.93-95

Unutulanlar Mehmet Sadık AĞABEYZADE

III.Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 25 - 27 May 2016, pp.223-226

Rus Destanlarında Türkler

Oljas Suleymenov ve Milli İdrak Uluslararası Sempozyumu, Almati, Kazakhstan, 5 - 06 May 2016, pp.87-90

Azerbaycan’da Oyun Yazarlığı Geleneği

Interplay Uluslararası Genç Oyun Yazarları Festivali, İzmir, Turkey, 03 July 2010

11.-12. Yüzyıl Rus Destanlarında Kıpçaklar

III. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyatbilimi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 17 March 2010, vol.1, pp.411-417

Ayşe’nin Günleri Eserinde Çocuk Dünyası

IV. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi: Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Gülsüm Cengiz, Eskişehir, Turkey, 28 April 2010, pp.411-417

Первые переводчики Толстого на турецкий язык / Tolstoy’u Türkçeye İlk Çevirenler

Çağdaş Azerbaycan’da Rus Dili ve Edebiyatı Uluslararası Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 01 December 2009

“Kazan Tarihi”nde Avrasyalılık Düşünceleri

"XI-XXI. Yüzyıllar Rus Edebiyatında Doğu ve Batı” Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 June 2009, pp.117-123

Türk Halklarının Masallarına Karşılaştırmalı Bir Bakış

Türk Halkları Çocuk Edebiyatı Uluslararası Kongresi, Baku, Azerbaijan, 13 November 2008, pp.845-848

Dünya Masallarında Örnek Tiplemeler

III. Sakarya Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Günleri/Söyleşi, Sakarya, Turkey, 07 April 2007

Karacaoğlan Rus Dilinde

Uluslararası Karacaoğlan Sempozyumu, Tarsus, Turkey, 19 September 2006, pp.64-69

Tolstoy’da Napolyon İmgesi

II. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyatbilim Kongresi, Sakarya, Turkey, 07 September 2006, vol.2, pp.31-40

Hayrettin İvgin’in Kıbrıs’la İlgili Çalışmaları

XI. Uluslararası Edebiyat Şöleni, Levkoşa, Cyprus (Kktc), 23 October 2005

Azerbaycan Fıkralarının Özellikleri

3. Uluslararası Türk Medeniyetlerinde Sözlü Kültür Geleneği: Fıkralar’ Sempozyumu, Denizli, Turkey, 17 September 2004, pp.156-161

Yunus Emre Rusya’da

8. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri, Eskişehir, Turkey, 03 May 2000, pp.201-206

Köroğlu Rusya’da

Bolu’da Halk Kültürü ve Köroğlu Uluslararası Sempozyumu, Bolu, Turkey, 22 May 1998

Rus Kültürel Ögelerin Azerbaycan Dilinde İfadesine Dair

Azerbaycan Cumhuriyetinin XIV İlmi Konferansı’, Baku, Azerbaijan, 01 November 1993

Rus Dilsel Öğelerin Azerbaycan Diline Tercümesi

Azerbaycan Cumhuriyetinin XIV İlmi Konferansı, Baku, Azerbaijan, 07 May 1993, pp.142-143

L.N. Tolstoy'un Yazarlık Üslubu Üzerine

İki Dilin Gelişiminin Güncel Problemleri” İlmi Konferansı, Baku, Azerbaijan, 29 November 1991, pp.141-142

L.N. Tolstoy’un ‘Savaş ve Barış’ Romanının Kurgusu Üzerine

Azerbaycan Cumhuriyetinin XIII İlmi Konferansı, Baku, Azerbaijan, 03 May 1991, pp.94-95

Books & Book Chapters

Yabancı Okurların F.M.Dostoyevski'nin Eserlerindeki Onomastik Birimlerin Algılaması Üzerine

in: Naslediye F.M.Dostoyevskogo v Nasionalnıx Kulturax., Firangiz Paşayeva Yunus, Editor, Sonçağ Akademi, Ankara, pp.111-116, 2022

Norveç Masalları: Güneş'in Doğusuna, Ay'ın Batısına Doğru

in: Doğu'dan Batı'ya Masalın Serüveni. Dünya Masalları. Cilt 2, Tatma Ahsen TURAN, Habibe YAZICI ERSOY, Şengül DEMİREL, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.112-146, 2022

Eskimo Masalları: Geçmişe Uzanan Yollar

in: Doğudan Batıya Masalın Serüveni. Dünya Masalları. Cilt 2., Tatma Ahsen TURAN, Habibe YAZICI ERSOY, Şengül DEMİREL, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.638-671, 2022

İnsanın Gördüğü Şey, Görülebilecek Şeyin Hepsi Değildir. Etiyopya Masalları.

in: Doğu'dan Batı'ya Masalın Serüveni. Cilt 1, Tatma Ahsen TURAN, Habibe YAZICI ERSOY, Şengül DEMİREL, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.354-373, 2022

Metinlerarasılık Bağlamında Çeviribilim

Lambert Academic Publishing, İstanbul, 2020

Bir Çevirinin Peşinde ”Kroyçer Sonatı”.

in: Siyasi Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Türkiye ve Rusya, Muhammet Mücahit KÜÇÜKYILMAZ, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.485-495, 2019

Çeviribilim Düzleminde Metinlerarasılık

Eser Ofset Yayın Basım, Eskişehir, 2015

Yergök

Krug Yayınevi, Moskva, 2011

Наследие Л.Н.Толстого в переводе на турецкий язык / Lev Tolstoy’un Mirası Türkçede

in: Tolstoy ve Tolstoy Hakkında, Marina Şçerbakova, Editor, Rusya Bilimler Akademisi, Moskva, pp.253-345, 2010

Rus Masalları

Morpa, İstanbul, 2008

Karacaoğlan Rus Dilinde

Kültür Ajans Yayınları, Ankara, 2008

Eskimo Masalları

Morpa, İstanbul, 2007

Norveç Masalları

Morpa, İstanbul, 2007

Порог / Eşik

Mütercim Yayınevi, Baku, 2007

Çin Masalları

Morpa, İstanbul, 2007

Angola Masalları

Morpa, İstanbul, 2007

L. N.Tolstoy Bakü Sahnelerinde

in: Yasnopolyanskiy Sbornik, , Editor, Yasnaya Polyana Yayınevi, Tula, pp.105-110, 2004

Metrics

Publication

88

Project

1