Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Urartu Krallığı’nda Şiddetin Cinsiyeti Üzerine

Önasya Arkeolojisi Toplantıları 1: Savaş ve Şiddet, Turkey, 17 November 2022

Re-Wielding the Urartian Sword: A Semi-Experimental Approach

URARTU AND BEYOND:IMPROVEMENT AND INTERACTION IN THE IRON AGE HIGHLANDS, Turkey, 09 September 2022

Tarihöncesinden Hititlere Eskişehir: Şarhöyük Verileri

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji - Sanat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ASTAM) Kazı ve Araştırma Seminerleri, Turkey, 12 May 2022

The Second Millennium BCE at Şarhöyük – Dorylaion: A Hittite Outpost or a Local Center?

WANAT: Western Anatolia in the Second Millennium BCE: Recent Developments and Future Prospects, Turkey, 15 - 16 April 2021

Şarhöyük Erken Tunç Çağı Verileri Üzerine Genel Bir Değerlendirme

MO III.BİNYILDA ANADOLU WEBINAR: Genel Durum ve Son Dönem Araştırmaları, Turkey, 19 February 2021

New Evaluations on the Superstructure of the Urartian Fortification Walls: The Ayanis Case

Urartians. A Civilization in the Eastern Anatolia. Ed: A. Çilingiroğlu et al., 13 - 15 October 2014, pp.126-135

Dünden Bugüne Şarhöyük Dorylaion 2015 Sezonu

TC KÜltür ve Turizm Bakanlığı 38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 23 - 27 May 2016, vol.3, pp.263-274

Şarhöyük te MÖ 2 Binyıl Mimarisi

Dumlupınar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü V. Arkeoloji Sempozyumu: Anadolu, Arkeoloji, Zaman ve Mekan, Turkey, 10 - 12 October 2016

ŞARHÖYÜK KAZILARI VE TABAKALANMASI

V. Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 21 - 22 April 2016

DEMİR ÇAĞ DA KUTSAL FAHİŞE FİGÜRÜ KÖKENİ İKONOGRAFİSİ VE YAYILIMI

V. Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 21 - 22 April 2016

Kaostan Yaratılan Tanrılar Önasya da Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Senkretizm

Tematik Arkeoloji Serisi 4: Toplumların Çöküşü ve Dönüşüm Süreçleri, İzmir, Turkey, 25 - 27 February 2016

Considerations on the Belief Systems of the Early Iron Age Peoples in Lake Van Basin

International Symposium on East Anatolia - SouthCaucasus Cultures, Cambridge, Canada, 1 - 03 November 2015, vol.2, pp.2-11

Hittites in Phrygia A Clash of Two Worlds

The Phrygian Lands over Time (From Prehistory to the Middle of the First Millennium AD), Eskişehir, Turkey, 2 - 08 November 2015, pp.2

Urartu Kerpiç Mimarisi Üzerine Arkeolojik Gözlemler

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Sanat Tarihi Araştırma Merkezi IV. Kazı ve Araştırma Sempozyumu, Turkey, 21 - 22 April 2015

The Northwestern Frontier of the Hittite Heartland Hittite Presence in Eskişehir Region with the Help of Şarhöyük Material

20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA) 10-14 September 2014, İstanbul, Turkey, 10 - 14 September 2014, pp.59

Warriors and Gods on the Highlands Urartian Visual Perception of the Mesopotamian Divinities

ICAANE 2014, 9. International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, University of Basel, Basel, Switzerland, 9 - 13 June 2014

The Eastern Sector at the Fortress of Ayanis: Architecture and Texture in the Pillared Hall

ANATOLIAN IRON AGES 7The Proceedings of the Seventh Anatolian Iron AgesColloquium Held at Edirne, 19–24 April 2010, 19 - 24 April 2010

Thoughts on the Trident Figure on Some Urartian Seal Impressions

SOMA 2009, The XI Annual Meeting of Symposium on Mediterranean Archaeology, Konya Selçuk University, 23 - 24 April 2009

A Statistical Evaluation of the Early Bronze Age Pottery from the Erzurum Region

SOMA 2007: Proceedings of the XI Symposium on Mediterranean Archaeology, Istanbul Technical University (2009), 24 - 27 April 2007, pp.160-165

Books & Book Chapters

Şarhöyük – Dorylaion MÖ 3. Binyıl Verileri

in: MÖ III. Binyılda Anadolu, Işıklı, M. – Fidan,E. – Türker, E. – Yılmaz, M.A., Editor, Zero Books - Ege Yayınları, pp.259-272, 2022

Ayanis Kazıları ve Urartu Mimarisi Üzerine

in: Ayanis. 30 Yılı Aşan Arkeolojik Bir Serüven, Mehmet IŞIKLI, Ayşegül AKIN ARAS, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.211-220, 2021

Stratigraphic Sequence at Şarhöyük/Dorylaion AnOverview

in: Phrygia in Antiquity, G. Tsetskhadze, M.B. Baştürk, J. Hargrawe, Editor, Peeters, pp.561-585, 2019

The Hittite Presence at Şarhöyük / Dorylaion: An Overview

in: Pessinus and Its Regional Setting. Volume 1, Gocha Tsetskhladze, Editor, Peeters, Leuven, pp.129-162, 2018

Two Faces of Haldi: Questioning the Gender of the Urartian Great God

in: Studies in Honor of B B Piotrovski on the Occasion of His 105th Birthday, Pilibosyan et al, Editor, Yerevan, Erivan, pp.178-194, 2014

Urartu Devletinin Kurucuları Üzerine: Labturi ?=? Lutribri, 35 Yıl Sonra, Yeniden

in: Tarhan Armaganı M Taner Tarhan a Sunulan Makaleler Essays in Honour of M Taner Tarhan, O. Tekin, M. H. Sayar, E. Konyar, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.69-78, 2013

Ayanis Tapınağı’ndaki Simgeler Işığında Urartu Kült Uygulamaları Üzerine

in: Altan Çilingiroğlu na Armağan Yukarı Denizin Kıyısında Urartu Krallığı na Adanmış Bir Hayat Studies In Honour Of Altan Çilingiroğlu A Life Dedicated to Urartu on the Shores of the Upper Sea, Haluk Sağlamtimur et al., Editor, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, pp.133-149, 2009