Education Information

Education Information

 • 2012 - 2017 Doctorate

  Hacettepe University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (Dr), Turkey

 • 2007 - 2011 Postgraduate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2002 - 2006 Undergraduate

  Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Gerçek ve üretilmiş veri setlerinde çok boyutlu bireyselleştirilmiş bilgisayarlı test uygulama sonuçlarının incelenmesi

  Hacettepe University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (Dr)

 • 2011 Postgraduate

  İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınavı (SBS) 2010 fen ve teknoloji alt test başarılarına etki eden bazı faktörler

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English