Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretmen adaylarında demokratik eğilim, intikam ve farklılıklara saygı arasındaki ilişki

III. International Eurasian Educational Research Congress (EJER- 2016), Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, vol.1, pp.216-218

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanımı Özyeterliklerinin incelenmesi

ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (USBES-2016), Denizli, Turkey, 28 - 30 April 2016, pp.92

II. Meşrutiyet Dönemi Öğretim Programında 1913 Programında Yer alan Malumat-ı Vataniye Dersinin İncelenmesi

ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (USBES-2016), Denizli, Turkey, 28 - 30 April 2016, vol.1, pp.311-312

Öğretmen Adaylarında Küresel Vatandaşlık ile Çokkültürlü Kişilik Ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (USBES-2016), Denizli, Turkey, 28 - 30 April 2016, vol.1, pp.130-131

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bireysel sosyal sorumluluklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES-2015), Bolu, Turkey, 23 - 25 April 2015, vol.1, pp.42-43

Authenticity and critical thinking as predictor role of global citizenship

IV International Conference on Critical Education, Selanik, Greece, 23 - 26 July 2014

Human Values as Predictor of Meaning of Life.

International Educational Sciences Congresses, İstanbul, Turkey, 6 - 08 July 2014

Öğretmen adaylarının Global vatandaşlık düzeyi ile öz aşkınlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (USBES-2014), Ankara, Turkey, 28 - 30 April 2014, vol.1, pp.121-123

Ahlaki olgunluk ile insani değerler arasındaki ilişkinin incelenmesi

ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (USBES-2014), Ankara, Turkey, 28 - 30 April 2014, vol.1, pp.23-24

Books & Book Chapters

TÜRKİYE’DE VATANDAŞLIK VE VATANDAŞLIK EĞİTİMİ

in: VATANDAŞLIK BİLGİSİ VE EĞİTİMİ Demokratik Vatandaşlık Eğitimi İçin Yeni Bir Yaklaşım, ERKAN DİNÇ, İLKER DERE, SERVET ÜZTEMUR, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.27-45, 2022

Metrics

Publication

23