General Information

Institutional Information: Engelliler Araştirma Enstitüsü

Metrics

Publication

22

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

2
UN Sustainable Development Goals

Biography

İlk lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Programı’nda ikinci lisans eğitimini Necmettin Erbakan Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Programı’nda tamamlamıştır.  Yüksek lisansını Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Anabilim dalında tamamlamıştır. Halen Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine devam etmektedir. 2007-2016 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çeşitli alanlarda görev almıştır. 2016 yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Engelli Araştırma Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak görevine devam etmektedir. Çalışma alanı olarak  daha çok Öğrenme Güçlüğü, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu üzerine odaklanmaktadır. Yaptığı öne çıkan çalışmalardan bazıları Öğrenme Güçlüğü Erken Belirtiler Tarama Ölçeği’nin (ÖGEBTÖ) geliştirilmesi ve İşlemleme Hızı kitabının hazırlanması şeklindedir.