Education Information

Education Information

 • 1996 - 2001 Doctorate

  Marmara University, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Turkey

 • 1989 - 1992 Postgraduate

  Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1982 - 1986 Undergraduate

  Istanbul University, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2001 Doctorate

  Silahdar Fındıklı Mehmed Ağa - Nusretname- Tahlil ve metin (1106-1133 / 1695-1721)

  Marmara University, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

 • 1992 Postgraduate

  İstanbul kadılığı 247 numaralı şer`iyye sicili (1296-1297/1879-1880)

  Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yl) (Tezli)