Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Türkiye’de Dolarizasyon, Enflasyon ve Faiz İlişkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

in: İktisadi Konular Üzerine Seçme Yazılar, Yıldız Şaduman, Baysal Kurt Duygu, Editor, Nobel, Ankara, pp.155-168, 2022

TÜRKİYE’DE 1923’TEN GÜNÜMÜZE PARA POLİTİKASI UYGULAMALARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

in: Teorik ve Politik Yönleriyle İktisat Biliminde Yaşanan Gelişmeler, Karabulut Şahin, Editor, Gazi Kitabevi, pp.153-179, 2021

Metrics

Publication

15

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

3

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals