Education Information

Education Information

 • 2017 - 2022 Doctorate

  Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Turizm Management (Dr), Turkey

 • 2014 - 2017 Postgraduate

  Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Turizm Management (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Balikesir University, Tourısm And Hotel Management Academy, Department Of Tour Guıde Traınıng, Turkey

Dissertations

 • 2022 Doctorate

  Sivrihisar'da kültürel mirasın turizm amaçlı kullanımında destinasyon paydaşlarının rolü

  Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Turizm İşletmeciliği (Dr)

 • 2017 Postgraduate

  Turist rehberlerinin paket turlarda kullandıkları izlenim yönetimi tekniklerinin kişisel etkileşim kalitesi üzerine etkisi

  Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Turizm İşletmeciliği (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2021Sanat Tarihi Uzmanlığı, Anadolu Üniversitesi Uzmanlığı

  Vocational Course , Anadolu Üniversitesi

 • 2016Eskişehir ve Çevresi Uzmanlık Eğitimi

  Tourism , ANKARA REHBERLER ODASI VE TURİST REHBERLERİ BİRLİĞİ

 • 2016MAXQDA ile İleri Düzey Nitel Veri Analizi

  Vocational Training , Anadolu Üniversitesi

 • 2015MAXQDA ile Nitel Veri Analizi

  Vocational Training , Anadolu Üniversitesi

 • 2015SPSS ile Nicel Veri Analizi (İleri)

  Vocational Training , Anadolu Üniversitesi

 • 2015SPSS ile Nicel Veri Analizi (Temel)

  Vocational Training , Anadolu Üniversitesi

 • 2014Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı

  Occupational Health and Safety , Anadolu Üniversitesi

 • 2010Dikkat Yoğunlaştırma Semineri

  Vocational Training , Balıkesir Üniversitesi

 • 2010Etkili Hızlı Okuma Semineri

  Vocational Training , Balıkesir Üniversitesi

 • 2009İş Görüşmesi Teknikleri Semineri

  Vocational Training , Balıkesir Üniversitesi