Education Information

Education Information

 • 1998 - 2009 Doctorate

  Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Pazarlama (Dr), Turkey

 • 1988 - 1990 Postgraduate

  Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1981 - 1985 Undergraduate

  Anadolu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Tüketim ve endüstriyel ürün pazarlarında yer alan aracıların niteliksel karşılaştırmaları: Eskişehir ilinde bir uygulama

  Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Pazarlama (Dr)

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English