Education Information

Education Information

 • 2003 - 2009 Doctorate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ölçme Ve Değerlendirme Bölümü, Turkey

 • 1999 - 2002 Postgraduate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Ankara University, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  PIRLS 2001 testinin ülkelerarası yapı geçerliliğinin incelenmesi

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ölçme Ve Değerlendirme Bölümü

 • 2002 Postgraduate

  Klasik test kuramına ve 3 parametreli lojistik modele göre hesaplanan yetenek ölçülerinin ÖSS puanları ile ilişkisi

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English