Publications & Works

Articles Published in Other Journals

"Ceza Muhakemesi Hukukunda Eşitlik İlkesi"

Terazi Hukuk Dergisi , vol.11, no.122, pp.24-33, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

"Kışkırtıcı Ajan Meselesi Üzerine"

Güncel Hukuk , no.99, pp.46-49, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

"Guantanamo ABD'dir"

Günışığı Aylık Hukuk Dergisi , no.11, pp.32-33, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Suç Tipi Olarak Kadın Cinayeti Nedir? Ne Değildir

Haklar Kurultayı, Ankara, Turkey, 7 March - 08 April 2024

Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Artırılması: Cezasızlık Hâline Cezai Popülizm Çare Olur Mu?

Ankara BArosu XIII. Uluslararası Hukuk Kurultayı Yargı Reformu, Ankara, Turkey, 11 - 14 January 2024

Mağdur Ceza Hukuku Bağlamından Genel Bir Çerçeve: Kadın Cinayeti Suçu

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Toplum Araştırmaları Merkezi Sırf Kadın Olduğu İçin: Kadın Cinayetleri Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 20 March 2023 Sustainable Development

"Nitelikli Hal Olarak Kadına Karşı Kasten Öldürme Suçunun İşlenmesi: Doğrular Yanlışlar"

Eskişehir Barosu "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Çok Yönlü Bakış Sempozyumu", Eskişehir, Turkey, 22 November 2022

"Beyaz Yaka Suçları Bağlamında Ekonomi ve Suç İlişkisi Üzerine Kriminolojik Bir Değerlendirme"

İzmir Ekonomi Üniversitesi Ceza Hukuku Günleri II "Ekonomik Suçlarla Mücadele Sempozyumu", İzmir, Turkey, 17 November 2022

"Viktimolojik Açıdan Cinsel Saldırı Suçunda Mağdur Kadın"

14. İstanbul Üniversitesi Ceza Hukuku Günleri, Turkey, 14 - 16 June 2019, pp.27

Bir Öneri Olarak Yasadışı Aracılık -İşçi Simsarlığı- ve Emek Sömürüsü Suçu

Bilgi Üniversitesi İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 September 2016

"Imprisonment from Yesterday till Today Under the Current Statistics"

AGP Humanities and Social Sciences Conference, Barcelona, Spain, 26 - 29 January 2017

Çevreye Karşı Suçlar ve Çevresel Zarar

Türkiye Barolar Birliği,-2. Çevre ve Kent Hukuku Kurultayı, Ankara, Turkey, 07 October 2014

"Turkish Criminal Code and Struggle for Human Rights"

The Law and Society Association, Baltimore, United States Of America, 6 - 09 July 2006

Books & Book Chapters

Beyaz Yaka Suçları Bağlamında Ekonomi ve Suç İlişkisi Üzerine Kriminolojik Bir Değerlendirme

in: İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Günleri – II Ekonomik Suçlarla Mücadele Sempozyumu, Prof. Dr. Veli Özer Özbek, Editor, Seçkin, Ankara, pp.125-148, 2023

"Viktimoloji ve Kadın"

in: Kadına Yönelik Erk’ek Şiddeti ile Mücadele - Sorunlar ve Çareler, M. Buker Soygüt/Aras Türay, Editor, Beta, İstanbul, pp.111-116, 2020

"Cesare Lombroso’nun Gölgesinde Kadın ve Suç"

in: Kadın Yazıları, YALÇIN TÜRKÂN, Editor, Savaş Yayınevi, Ankara, pp.1-70, 2020

İnfaz Hukuku

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2017

"Bir Öneri Olarak Yasadışı Aracılık-İşçi Simsarlığı- ve Emek Sömürüsü Suçu"

in: İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar, DOĞAN YENİSEY Kübra/ ERGÜNEŞ EMRAĞ, Seda., Editor, Beta, İstanbul, pp.289-312, 2017

"Göçmen Fail ve Ceza Hukuku: Kültürel Savunma"

in: Nevzat Toroslu Armağanı Cilt 2, ÖZEN Muharrem, FEYZİOĞLU Metin, KATOĞLU Tuğrul, GÜNGÖR Devrim, OKUYUCU ERGÜN Güneş, TOROSLU Haluk, TANER Fahri Gökçen, ÖNTAN, Yaprak., Editor, Ankara Üniversitesi Yayınları No: 459, Ankara, pp.1093-1136, 2015

Ceza Hukuku

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2014

"Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukunun Esasları"

in: Hukukun Temel Kavramları II, AYDIN UFUK, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.114-130, 2013

Kışkırtıcı Ajan

Seçkin Yayın evi, Ankara, 2011

Ceza Hukukuna Giriş ve Ceza Kanunlarının Uygulanma Alanı

in: Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, O. E. Taşkın/ İ. G. Şen, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.1-14, 2009

Suçun Özel Görünüş Biçimleri

in: Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, O. E. TAŞKIN/ İ. G. ŞEN, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.29-42, 2009

Hayata, Vücut Dokunulmazlığına ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

in: Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, O. E. TAŞKIN/ İ. G. ŞEN, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.59-74, 2009

Malvarlığına Karşı Suçlar

in: Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, O. E. TAŞKIN/ İ. G. ŞEN, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.75-91, 2009

Suçun Unsurları

in: Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, O. E. TAŞKIN/ i. G. ŞEN, Editor, Anadolu Üniversitesi , Eskişehir, pp.15-28, 2009

Suçu, Ceza ve Güvenlik Tedbirleri

in: Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, O.E. TAŞKIN/İ. G. ŞEN, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.43-58, 2009

Other Publications

Metrics

Publication

48

H-Index (Scopus)

4

Thesis Advisory

7
UN Sustainable Development Goals