Publications & Works

Articles Published in Other Journals

"Ceza Muhakemesi Hukukunda Eşitlik İlkesi"

Terazi Hukuk Dergisi, vol.11, no.122, pp.24-33, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

"Kışkırtıcı Ajan Meselesi Üzerine"

Güncel Hukuk, no.99, pp.46-49, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

"Guantanamo ABD'dir"

Günışığı Aylık Hukuk Dergisi, no.11, pp.32-33, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

"Nitelikli Hal Olarak Kadına Karşı Kasten Öldürme Suçunun İşlenmesi: Doğrular Yanlışlar"

Eskişehir Barosu "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Çok Yönlü Bakış Sempozyumu", Eskişehir, Turkey, 22 November 2022

"Beyaz Yaka Suçları Bağlamında Ekonomi ve Suç İlişkisi Üzerine Kriminolojik Bir Değerlendirme"

İzmir Ekonomi Üniversitesi Ceza Hukuku Günleri II "Ekonomik Suçlarla Mücadele Sempozyumu", İzmir, Turkey, 17 November 2022

"Viktimolojik Açıdan Cinsel Saldırı Suçunda Mağdur Kadın"

14. İstanbul Üniversitesi Ceza Hukuku Günleri, Turkey, 14 - 16 June 2019, pp.27

Bir Öneri Olarak Yasadışı Aracılık -İşçi Simsarlığı- ve Emek Sömürüsü Suçu

Bilgi Üniversitesi İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 September 2016

"Imprisonment from Yesterday till Today Under the Current Statistics"

AGP Humanities and Social Sciences Conference, Barcelona, Spain, 26 - 29 January 2017

Çevreye Karşı Suçlar ve Çevresel Zarar

Türkiye Barolar Birliği,-2. Çevre ve Kent Hukuku Kurultayı, Ankara, Turkey, 07 October 2014

"Turkish Criminal Code and Struggle for Human Rights"

The Law and Society Association, Baltimore, United States Of America, 6 - 09 July 2006

Books & Book Chapters

Beyaz Yaka Suçları Bağlamında Ekonomi ve Suç İlişkisi Üzerine Kriminolojik Bir Değerlendirme

in: İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Günleri – II Ekonomik Suçlarla Mücadele Sempozyumu, Prof. Dr. Veli Özer Özbek, Editor, Seçkin, Ankara, pp.125-148, 2023

"Cesare Lombroso’nun Gölgesinde Kadın ve Suç"

in: Kadın Yazıları, YALÇIN TÜRKÂN, Editor, Savaş Yayınevi, Ankara, pp.1-70, 2020

"Viktimoloji ve Kadın"

in: Kadına Yönelik Erk’ek Şiddeti ile Mücadele - Sorunlar ve Çareler, M. Buker Soygüt/Aras Türay, Editor, Beta, İstanbul, pp.111-116, 2020

"Bir Öneri Olarak Yasadışı Aracılık-İşçi Simsarlığı- ve Emek Sömürüsü Suçu"

in: İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar, DOĞAN YENİSEY Kübra/ ERGÜNEŞ EMRAĞ, Seda., Editor, Beta, İstanbul, pp.289-312, 2017

"Göçmen Fail ve Ceza Hukuku: Kültürel Savunma"

in: Nevzat Toroslu Armağanı Cilt 2, ÖZEN Muharrem, FEYZİOĞLU Metin, KATOĞLU Tuğrul, GÜNGÖR Devrim, OKUYUCU ERGÜN Güneş, TOROSLU Haluk, TANER Fahri Gökçen, ÖNTAN, Yaprak., Editor, Ankara Üniversitesi Yayınları No: 459, Ankara, pp.1093-1136, 2015

"Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukunun Esasları"

in: Hukukun Temel Kavramları II, AYDIN UFUK, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.114-130, 2013

Kışkırtıcı Ajan

Seçkin Yayın evi, Ankara, 2011