Education Information

Education Information

 • 2020 - Continues Doctorate

  Ankara University Of Music And Fine Arts, Müzik Ve Güzel Sanatlar Enstitüsü, Müzik Bilimleri (Dr), Turkey

 • 2017 - 2020 Postgraduate

  Yildiz Technical University, Sanat Ve Tasarım Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü, Turkey

 • 2000 - 2005 Undergraduate

  Anadolu University, DEVLET KONSERVATUVARI, ÇALGI YAPIMI VE ONARIMI BÖLÜMÜ, Turkey

Dissertations

 • 2019 Postgraduate

  Zaman, Mekân İlişkisi ve Müziğin Plastisitesi Bağlamında Ses Heykelleri Kavramı Başat Yapıtlar ve Temel Önermeler Üzerinden Bir Yeni Değerlendirme

  Yildiz Technical University, Sanat Ve Tasarım Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü