INTERVENTION OF THE JUDGE IN CONDOMINIUM LAW


Çağlayan Aygün G.

7 th International Congress of Eurasian Social Sciences, Muğla, Turkey, 27 - 30 April 2023, pp.198-199

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.198-199
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

One of the results of the rapid increase in urbanization is the widespread use of condominiums. Matters related to condominium ownership are regulated in the Property Ownership Law. Independent sections can be established by the owner or owners of the real estate on some parts of a building completed in accordance with this Law, which is suitable for use separately and alone. Therefore, independent property rights holders are under certain debts and obligations towards other flat owners or tenants with whom they live. As a result of this relationship, many conflicts arise between these people who benefit from the independent sections, especially the use of common places. With the 33rd article of the Condominium Ownership Law, the judge is authorized to intervene in case of certain reasons. According to this, in case of both the cancellation of the decisions made by the board of flat owners and the damage caused by the flat owners (or the person who constantly benefits from their flat based on a lease contract, right of residence, or any other reason) by not fulfilling their debts and obligations, the persons who suffered damage shall be brought to the magistrates' court of the place where the main immovable is located. they can request the intervention of the judge to resolve the dispute. The debts and liabilities of the flat owners and other residents appear as debts and liabilities related to the independent section, common places, and the main real estate. A lawsuit is filed in the magistrate's court where the main immovable is located, against the flat owner or other residents who cause a loss by acting in violation of these obligations. In the lawsuit to be filed, the plaintiff may be the owner, tenant, or resident of the flat whose rights have been violated. The defendant, on the other hand, is the person who exceeds the limit in the use of the right, violates his debts and obligations, or is a flat owner, tenant, or residing for any other reason. In our study, the issue of the intervention of the judge will be discussed in detail in case the flat owners and other residents act in violation of their debts and obligations.

 

Kentleşmenin hızla artmasının sonuçlarından biri de kat mülkiyetinin yaygın hale gelmesidir. Kat mülkiyetine ilişkin hususlar Kat Mülkiyeti Kanunu’nda düzenlenmektedir. Bu Kanun uyarınca tamamlanmış olan bir yapının ayrı ayrı ve tek başına kullanılmaya elverişli olan bazı kısımları üzerinde, gayrimenkulün maliki veya malikleri tarafından bağımsız bölümler kurulabilmektedir. Dolayısıyla bağımsız mülkiyet hakkı sahipleri, birlikte yaşadıkları diğer kat maliklerine veya kiracılara karşı birtakım borç ve yükümlülükler altındadır. Bu ilişkinin bir sonucu olarak, bağımsız bölümlerden faydalanan bu kişiler arasında ortak yerlerin kullanımı başta olmak üzere pek çok uyuşmazlık ortaya çıkmaktadır. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 33. maddesiyle hakime bazı sebeplerin gerçekleşmesi halinde müdahale etme yetkisi verilmektedir. Buna göre hem kat malikleri kurulunca verilen kararların iptali hem de kat maliklerinin (yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı şekilde yararlanan kimsenin) borç ve yükümlülüklerinin yerine getirmeyerek zarara yol açmaları halinde zarara uğrayan kişilerin ana taşınmazın bulunduğu yer sulh mahkemesine başvurarak hakimin uyuşmazlığı çözmesi yönünde müdahalesini talep edebilmektedirler. Kat maliklerinin ve diğer sakinlerin borç ve yükümlülükleri, bağımsız bölüme, ortak yerlere ve ana taşınmaza ilişkin borç ve yükümlülükler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yükümlülüklere aykırı davranarak ortaya bir zararın çıkmasına sebep olan kat maliki ya da diğer sakinlere karşı, ana taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh mahkemesinde dava açılmaktadır. Açılacak davada davacı, hakları ihlal edilen dairenin maliki, kiracısı veya oturma hakkı sahibi olabilir. Davalı ise hakkın kullanılmasında sınırı aşan, yani borç ve yükümlülüklerini ihlal eden, kat maliki, kiracı veya başka bir nedenle ikamet eden kişidir. Çalışmamızda kat malikleri ile diğer sakinlerin borç ve yükümlüklere aykırı davranması halinde hakimin müdahalesi meselesi detaylı olarak ele alınacaktır.