Cooper-Norcross Tercih Envanteri Türkçe Uyarlaması: Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


ÖZER Ö., YALÇIN İ.

Anadolu Journal of Educational Sciences International , vol.11, no.1, pp.26-44, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier