Türk Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonlarının Çok Kriterli Performans Değerlendirmesi TOPSIS Metodu


ALPTEKİN N., ŞIKLAR E.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.25, no.25, pp.185-196, 2009 (Peer-Reviewed Journal)