Alman Federal Mahkemesi Kararı "Anonim Şirketlerin Davada Temsili ve Kanun Yolu Aşamasında Fer'i Müdahale"


YAZAR Ö.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.16, pp.2163-2174, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)