Karar Vermede Tavsiye Kullanımı: Bir Literatür Taraması


ŞIKLAR E., DOĞAN H.

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması Ve İstatistik Sempozyumu, 17 - 20 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Anadolu University Affiliated: Yes