Side’den Bir Geç Antik Çağ Sarnıcı’nın (H3) Yapım Tekniği Üzerine Notlar


Creative Commons License

Yurtsever A.

Phaselis, vol.7, pp.21-37, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.18367/pha.21003
  • Journal Name: Phaselis
  • Journal Indexes: Directory of Open Access Journals, ERIHPlus, Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.21-37
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Öz: Side antik kentinde son yıllarda gerçekleştirilen kazı ve araştırmalar yeni bulgu ve bu bulgulara dayalı yeni bilgilerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Kentin tarihsel süreç içindeki değişimine ışık tutan araştırmalardan biri de M Yapısı ve çevresinde sürdürülen çalışmalardan elde edilmiştir. Gymnasiumun çevresinde yürütülen araştırmalarda, Gymnasiumun Güney Stoasının arkasında, yeni bir mekân açığa çıkarılmış ve belgelenmiştir. Bu çalışmada belirtilen mekânın bir sarnıç olduğu önerilmekte ve böylece kentin yeni ortaya çıkarılan sarnıcı (H3) tanıtılmaktadır. Çalışmanın konusu olan H3 Sarnıcı, kentte ilk defa bir Geç Antik Çağ Sarnıcı’nın yapım tekniği ile birlikte ele alınacak olması bakımından önemlidir. Çünkü bu alanda tespit edilen tuğla duvarlar ve tuğla kaplama levhaları kentin daha önce tespit edilen sarnıçlarında bilinmemekte, uygulanış biçimi bakımından tekil bir örnek teşkil etmektedir. Bununla birlikte bu mekânın içindeki kazılar sırasında ele geçen devşirme bloklar kentin şehirciliğine dair yeni veriler sunmaktadır.Bu çalışmada, mevcut arkeolojik veriler ışığında bir Geç Antik Çağ Sarnıcı’nın tarihlendirilmesi ile birlikte, özellikle yapım tekniği ve Side’nin kentsel dönüşümü içindeki yeri irdelenmektedir.

Anahtar sözcükler: Pamphylia, Side, Geç Antik Çağ, Sarnıç, Yapım Tekniği, Tuğla Kaplama Levhalar