DİJİTAL ÇELİNME: BİR KAVRAM ÇALIŞMASI


KURT A. A., KÜÇÜK B., BOYNUKARA M., ODABAŞI H. F.

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.11, no.1, pp.48-64, 2021 (Peer-Reviewed Journal)