Uzaktan Öğrenenlerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma


Kağnıcıoğlu C. H., Akyıldız M., Paşaoğlu Baş D., Tosunoğlu B. T., Kaya E., Önder G.

Alanya Akademik Bakış, vol.5, no.3, pp.1301-1327, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier