An Action Research for Improving Museum Education and Practice Course: 'Understanding a City'/ Müze Eğitimi ve Uygulamaları Dersini Geliştirmeye Yönelik Bir Eylem Araştırması: ‘Bir Kenti Anlamak’


BOLAT K. E.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF), vol.6, no.4, pp.406-433, 2022 (Peer-Reviewed Journal)