Alman Hukukuna Göre Mirasbırakanın Saklı Paylı Mirasçılarını Saklı Paydan Çıkarmak İçin Sahip Olduğu Hukuki Bir Çare Saklı Paydan Uzaklaştırma


ÇAĞLAYAN AYGÜN G.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.30, no.1, pp.509-534, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier