Avrupa Yerel Özerklik Şartı ve Türkiye de Belediyelerde Özerklik


ALODALI M. F. B., ÖZCAN L., ÇELİK F., USTA S.

Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, no.Yerel Ekonomiler Özel Sayısı, pp.1-11, 2007 (Peer-Reviewed Journal)