Dijital okuryazarlık ve yenilikçilik bağlamında öğretmenlerin web 2.0 hızlı içerik geliştirme öz yeterlik inançları


KURT A. A., TELLİ E., BARDAKCI S., SARSAR F., ORHAN GÖKSÜN D., FİLİZ O.

Anadolu Journal of Educational Sciences International , vol.12, no.2, pp.608-629, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier