Preservice Elementary Mathematics Teachers' Geometric Construction Acquisitions in Techonology Integrated Geometry Course


KÖSE N., TANIŞLI D., ERDOĞAN E. Ö., Y. ADA T.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, no.3, pp.102-121, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 3
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.102-121
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

This study investigated how pre-service elementary mathematics teachers used constructing tools (calculator and geometric drawing tools) in solving problems and how they did reasoning based on existing relationships while performing the construction. In this sense, the overall aim of this study was to examine the impact of an instructional process supported by the use of TI-Nspire CAS on pre-service teachers' performance during constructions and their reasoning based on the geometric relationships existing in the desired constructions. The study also dealt with the effect of this instructional process on the strategies used by the preservice teachers. Using qualitative research methods, this study enrolled a total of 77 freshman elementary preservice teachers. The research data were collected through pre-test and post-test, each of which consisted of three open-ended questions and analyzed qualitatively. The pre-test and post-test results showed that the students achieved a progress in the reasoning skills and strategies they used in solving geometric construction problems and that an instructional process supported with TI-Nspire CAS had an impact in the geometric constructions performed with paper-pencil medium
Bu çalışma kapsamında ilköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin oluşum problemlerinin çözümünde, oluşum araçlarını (hesap makinesi ve geometrik çizim araçları) nasıl kullandıklarına ve oluşumu gerçekleştirirken var olan geometrik ilişkilere dayalı nasıl muhakeme yaptıklarına odaklanılmıştır. Bu bağlamda çalışmanın genel amacı, TI-Nspire CAS kullanımı ile desteklenmiş bir öğretim sürecinin, öğrencilerin istenilen geometrik oluşumlarda var olan geometrik ilişkilere dayalı muhakemeler yoluyla oluşumu gerçekleştirmelerine etkisini incelemektir. Ayrıca bu öğretim sürecinin öğrencilerin kullandıkları stratejiler üzerindeki etkisi de ele alınmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı bu araştırmada 77 ilköğretim matematik öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi katılımcı olarak belirlenmiştir. Çalışmanın verileri, her biri açık uçlu üçer sorudan oluşan ön test ve son test aracılığıyla toplanmış, nitel olarak analiz edilmiştir. Çalışma sonunda öntest ve sontest sonuçlarına göre, öğrencilerin geometrik oluşum problemlerinin çözümündeki muhakeme becerilerinde ve kullandıkları stratejilerde gelişim gösterdikleri görülmüş ve bu gelişimde TI-Nspire CAS ile desteklenmiş bir öğretim sürecinin, kâğıt kalem ortamında gerçekleştirilen geometrik oluşumlarda etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır