BAŞLANGIÇ SEVİYESİ VİYOLONSEL EĞİTİM MATERYALLERİNDE ÖĞRENME MALZEMESİ OLARAK FOTOĞRAFIN KULLANIMININ ÖĞRENME SÜRECİNE KATKILARI


Özbek E.

The Journal of Academic Social Sciences, vol.10, no.126, pp.34-42, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 126
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.29228/asos.57434
  • Journal Name: The Journal of Academic Social Sciences
  • Journal Indexes: MLA - Modern Language Association Database, Index Copernicus, Root Indexing, Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.34-42
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Fotoğrafların öğrenme malzemesi olarak kullanılması durumunda başlangıç aşaması viyolonsel eğitiminde yaratacağı katkıların belirlenmesi araştırmanın amacıdır. Bu amaca uygun olarak başlangıç seviyesi viyolonsel eğitimine yönelik, fotoğraflarla zenginleştirilmiş bir metod kitap hazırlanmıştır. Kitap başlangıç seviyesi viyolonsel öğrencilerinden oluşan uygulama gruplarında ders kitabı olarak kullanılmıştır. Öğrenciler derslerinde gözlemlenmiş, viyolonsel öğretmeninin derslerdeki gözlemleri görüşmeler yapılarak öğrenilmiştir. Elde edilen veriler başlangıç seviyesi çalgı eğitim kazanımları çerçevesinde değerlendirilmiş ve uygulama grupları karşılaştırmalı olarak yorumlanmıştır. Fotoğrafların çalgı eğitiminde kullanılabilecek etkili görsel öğrenme malzemeleri olduğu anlaşılmış, öğrencilerin dikkat ve konsantrasyonlarının olumlu yönde etkilendiği belirlenmiştir. Fotoğrafın doğru çalma pozisyonunu bedene kazandırma ve vücut kontrolünü sağlamada olumlu etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.