Turizm eğitiminde yaratıcı drama yöntemi: Öğrenmedeki rolüne, ders sürecine ve duygu durumuna yönelik öğrenci görüşleri


ÖZOĞUL BALYALI T., GÜNAY AKTAŞ S., SEZEREL H., ADIGÜZEL Ö.

Journal of Tourism Theory and Research, vol.6, no.1, pp.1-19, 2020 (Peer-Reviewed Journal)