İnsan Kaynakları Yönetimi


Paşaoğlu Baş D. (Editor)

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2020

  • Publication Type: Book / Textbook
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Anadolu Üniversitesi
  • City: Eskişehir
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Kitabımız temel bir işletme fonksiyonunu konu almaktadır. Hatırlayacağınız üzere, bir işletmenin temel fonksiyonları; pazarlama, üretim,

finans ve insan kaynaklarıdır. İnsan kaynaklarının bir işletme fonksiyonu olması yanında, işletmenin tüm faaliyetleri, pazarlamadan, üretime, finansa temel işletme fonksiyonlarında çalışan insan kaynağı tarafından gerçekleştirilir.

Kaynaklar açısından bakıldığında ise; insan kaynağı, işletmenin başarıyla yönetilebilmesi için gerekli fiziksel, finansal, insan kaynağı ve bilgi kaynağı olmak üzere dört temel kaynaktan biridir. Diğer kaynakların sağlanması ve kullanımı insan kaynağına bağlıdır. Bununla birlikte, insan kaynağı düşünen, çevresinden etkilenen sosyal bir varlık olması nedeniyle de diğer kaynaklardan farklılık gösterir. İşletmelerin içinde bulunduğu yoğun rekabet koşulları, yüksek performansla çalışmalarını zorunlu kılmaktadır. İnsan sahip olduğu yetkinliklerle, stratejik bir kaynak ve örgütsel performansın ayrılmaz bir parçası olarak görülmektedir. Günümüzde ileri teknoloji

kullanan işletmelerde dahi nitelikli insan kaynağına ihtiyaç hiç azalmamaktadır.