Örgütsel Dayanıklılık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


TERZİ Ç., Yurdunkulu A.

ANADOLU EĞİTİM LİDERLİĞİ VE ÖĞRETİM DERGİSİ, vol.10, no.2, pp.133-150, 2022 (Peer-Reviewed Journal)