Mecelle de İş Hukuku Düzeni


Uçkan Hekimler B.

ANKARA UNIVERSITESI. SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI, vol.54, no.1, pp.159-173, 1999 (Peer-Reviewed Journal)