Yönetimde Güncel Konular Kuram ve Uygulamadan Yazılar


Paşaoğlu Baş D. (Editor)

Nisan Yayınları, Eskişehir, 2021

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Nisan Yayınları
  • City: Eskişehir
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Yönetimde Güncel Konular Kuram ve Uygulamadan Yazılar adını taşıyan bu kitapta, günümüz koşullarında işletmelerin başarıyla yönetilmesi açısından önem taşıyan pek çok konu eğitim anlayışı ve teknikleriyle yazılmış olan bu kitap, sadece öğrenciler için değil, işletmecilik alanında kendisini yetiştirmek, eksik bilgilerini tamamlamak isteyen herkes için bir kılavuz niteliğindedir.

Çalışma birbirinden değerli akademisyenlerin ortak bir çalışması ile oluşmuştur. Sırasıyla, Sayın, Sayın Dr. Öğr. Üyesi Bahar SUVACI, İş-Yaşam Dengesi, İş-Yaşam Dengesini Etkileyen Etmenler ve İş-Yaşam Dengesi Kuramları, Sayın Dr. Öğr. Üyesi Volkan YÜNCÜ ve Öğretim Grv. Üzeyir FİDAN, Girişimcilik Niyetinin Oyun Değiştiricileri: Duygusal ve Sosyal Zekâ, Sayın Dr. Öğr. Üyesi Zümrüt Hatice ŞEKKELİ ve Prof. Dr. İsmail BAKAN, Ekonomik Kalkınma Stratejisinde Kümelenme Yaklaşımı: Türkoğlu Lojistik Merkez Örneği, Sayın Dr. Öğr. Üyesi Burcu Şefika DOĞRUL, Endüstri 4.0 ve Dijital Liderlik, Sayın Dr. Öğr. Üyesi İnci Fatma DOĞAN ve Prof. Dr. İsmail BAKAN, Şehir Rekabetçiliği ve Türkiye’deki İllerin Rekabetçilik Düzeyi, Sayın Doç. Dr. Didem PAŞAOĞLU BAŞ ve Nursen OKYAY, Otel İşletmelerinde X ve Y Kuşaklarının Örgütsel Bağlılık ve Performans Açısından Karşılaştırılması bölümlerini kaleme almışlardır.