Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Arapçanın Medyada Yanlış Kullanımı

4. Uluslararası Avrasya Çalışmaları Sempozyumu, 21 - 23 October 2020

Puşkin’in Eserlerinin Retorik Açısından Değerlendirilmesi: Paul Valery’nin Sanat Anlayışı Bağlamında Bir İnceleme

V. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 18 September 2020, pp.63

Mümin Suresinin belagat yönünden incelenmesi

II. Uluslararası Filoloji Kongresi, 2 - 05 September 2020

Books & Book Chapters

Semantik Alan Teorisi

in: Filoloji Alanında Uluslararası Çalışmalar, , Editor, Serüven Yayınevi, Ankara, pp.92-107, 2024

Metrics

Publication

8

Citiation (TrDizin)

1