Education Information

Education Information

 • 1990 - 1995 Doctorate

  Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), Turkey

 • 1984 - 1987 Postgraduate

  Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1980 - 1984 Undergraduate

  Anadolu University, Kütahya İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Pr., Turkey

Dissertations

 • 1995 Doctorate

  Denetim etkinliğinin artırılmasında analitik inceleme prosüdürlerinin kullanımı ve Türkiyede`deki denetim firmalarına yönelik bir araştırma

  Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr)

 • 1987 Postgraduate

  Gelirin ölçülmesinde stok değerleme yöntemleri ve bir üretim işletmesinde uygulama

  Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli)