Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kamu Yönetimi Reformu ve Hesap Verebilirlik Anlayışındaki Değişim

International Congress on Turkish Geography Social Sciences Reserach II, ALANYA, Turkey, 20 - 22 April 2018

Kamu Yönetimi Alanında “Yeni” Yaklaşımlar ve Türk Kamu Yönetimi Üzerine Etkileri: Genel Bir Değerlendirme

International Congress on Turkish Geography Social Sciences Reserach II, ALANYA, Turkey, 20 - 22 April 2018

Polislik Mesleği ve Profesyonellik: Türkiye’de Polis Ne Kadar Profesyonel?

ULUSLARARASI MESLEKİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 18 October 2017 - 20 January 2018

Books & Book Chapters

Devletin Temel Organları ve İşleyişi: Yasama, Yürütme ve Yargı

in: Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi, Bülend Aydın Ertekin, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.78-94, 2017

Kamu Yönetiminin Yapısı: Merkezi Yönetim

in: Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi, Ertekin, Bülend Aydın, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.96-112, 2017

Kamu Yönetimi ve Çevresi

in: Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi, Ertekin, Bülend Aydın, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.132-153, 2017

Kamu Yönetiminin Yapısı: Yerinden Yönetim

in: Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi, Ertekin, Bülend Aydın, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.114-130, 2017

İyi Yönetişim

İç İşleri Bakanlığı, 2009 Sustainable Development

Metrics

Publication

16

Citation (WoS)

23

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

76

H-Index (Scopus)

2
UN Sustainable Development Goals