Education Information

Education Information

 • 2021 - Continues Doctorate

  Anadolu University, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Zihin Engelliler Eğitimi (Dr), Turkey

 • 2018 - 2021 Postgraduate

  Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2015 - 2018 Undergraduate

  Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Turkey

 • 2014 - 2018 Undergraduate

  Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2021 Postgraduate

  Genel eğitim sınıflarında öğrenim gören özel gereksinimli öğrencilere matematik becerileri öğretiminde somut-yarı somut-soyut öğretim stratejisinin etkililiği Sustainable Development

  Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim (Yl) (Tezli)