Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The challenges and opportunities of conducting social work research in the COVID-19 process

ECSWR 2021 - 10th European Conference For Social Work Research: Social Work Research: Contributing to Innovations in Practice, Policy and Social Development, Bükreş (București), Romania, 5 - 07 May 2021, pp.223

The Improving Social Functionality and Human Rights Advocacy When Working with Disadvantaged Groups

CUDES 2019: 10. International Congress on Current Debates in Social Sciences, İstanbul, Turkey, 3 - 05 December 2019

Kentsel Adaletin ve Yeşil Sosyal Hizmetin Güvencesi Kentte İnsan Hakları

INCES: International Congress of Science Culture and Education, 29 October - 02 November 2019

Needs, Access to Rights and Expectations of Children in Migration Processes: The Sample of Syrian Children Living in Ankara and Hatay

IFSW-International Federation of Social Workers European Conference 2019: Social Protection Human Dignity (Vienna-Austria), Viyana, Austria, 8 - 11 September 2019, pp.27

Bilgi Çağının Farklılaştırdığı Öğrenci Gereksinimleri ve Sorunları Üzerine

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi: 21. yy Becerileri ve 2023 Vizyonu, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.1369-1372

Eğitim-Öğretim Süreçlerinde Okul Sosyal Hizmeti Gereksinimi

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi: 21. yy Becerileri ve 2023 Vizyonu, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.1364-1368

Savaş Nedeniyle Ortaya Çıkan Zorunlu Göçün Çocuğun Biyopsikososyal Bütünlüğüne Etkileri

II. Sığınmacılarda ve Mültecilerde Psikolojik Sağlık Sempozyumu: Geleceği Düşlemek, Ankara, Turkey, 11 - 12 May 2019

Okul Sosyal Hizmeti Perspektifinden Eğitim Sisteminin Eleştirel Bir Analizi: Eğitim Sorunları ve Eğitimde Fırsat Eşitsizliği

Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamasının 50. Yılı: İnsan Değer ve Onurunu Yüceltmek, Manisa, Turkey, 26 - 28 November 2015, pp.308-314

Books & Book Chapters

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GÖÇ VE GÖÇMEN ÇOCUKLAR

in: ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ, UYSAL BAYRAK HATİCE, KARATAŞ KASIM, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.83-108, 2023

Evrensel Meslekî Etik İle Yerel Bilginin Bütünleştirilmesi Üzerine: Sosyal Hizmet Örneği

in: Evrensel Değerler Bağlamında Etik, ASLAN Şebnem, AKARÇAY ULUTAŞ Demet, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.265-284, 2022

Pandemi, Dijitalleşme ve Çocuk: Dijital Çağa ve Siber Ortamlara Duyarlı “Dijital Çocukluk Paradigması” Gereksinimi

in: Krizlerde Çocuğun İyilik Hâlinin Korunması: Pandemide Çocuk Hakkı İhlalleri, Teorisi ve Pratiği, Aykara, Aslıhan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.69-100, 2022

Temel Göç Kuramları ve Göçün Değişen Yüzü

in: Göç, Göçmenlerle Çalışma ve Sosyal Hizmet, GENCER Tahir Emre, GÜZEL Bekir, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.41-73, 2021

Çocuk Göçü: Yaşamları Yaşlarından Büyük Çocuklar

in: Göç, Göçmenlerle Çalışma ve Sosyal Hizmet, GENCER Tahir Emre, GÜZEL Bekir, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.243-270, 2021

Sosyal Hizmet Eğitiminde "Hayatın Provası": Eğitimde ve Uygulamada Yaratıcı Drama

in: Sosyal Hizmet Eğitiminin Genişleyen Sınırları: Uygulama ve Araştırma İçin Bir Rehber, Kırlıoğlu Mehmet, Akarçay Ulutaş Demet, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.224-242, 2021

Çocuk Refahı Alanında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşları

in: Sosyal Hizmet Kurum ve Kuruluşları: Yerel Yönetimler - Sivil Toplum Kuruluşları - Özel Sektör, ÖZMEN Nebile, BEKİ Abdulhakim, Editor, EFE Akademi Yayınları, İstanbul, pp.73-96, 2021

Sosyal Adalet ve Kent: Sosyal Adaletin Mekânsal Boyutu

in: Kentsel Sosyal Hizmet: Kuramdan Kentsel ve Mekansal Sorunlara, Dezavantajlı Gruplardan İdeal Kent ve Mekân Tasarımına, BUZ Sema, GENCER Tahir Emre, BOLGÜN Cemre, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.35-54, 2020

Göçte Çocuk Olmak, Çocukluğa Hasret Kalmak: Bir Alan Araştırması Deneyimi

in: Araştırma Yolculuğundan Yansımalar: Sosyal Hizmet Araştırmalarında Saha Deneyimleri, AKÇAY Sinan, ADIGÜZEL İlkay Başak, BEYDİLİ GÜRBÜZ Eda, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.225-254, 2020

Kent Özelinde Gereksinim Temelli Çocuk-Mekân Tartışmaları ve Çocuk Dostu Alan Olanakları

in: Kentsel Sosyal Hizmet: Kuramdan Kentsel ve Mekansal Sorunlara, Dezavantajlı Gruplardan İdeal Kent ve Mekân Tasarımına, BUZ Sema, GENCER Tahir Emre, BOLGÜN Cemre, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.265-299, 2020

İnsan-Mekân İlişkisinin Bütüncül Boyutu: Kent-Mekân Çalışmalarında Sosyal Hizmet Gereksinimi

in: Güncel Sosyal Hizmet Çalışmaları, Kırlıoğlu Mehmet, Tekin Hasan Hüseyin, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.131-139, 2019

Dezavantajlı Bireylerle ve Marjinalize Olmuş Gruplarla Çalışırken Sosyal İşlevselliği Geliştirme İhtiyacı ve Savunuculuk Faaliyetleri

in: Current Problems and Approaches in Social Work, Altındağ Özgür, Tatlıcıoğlu Oktay, Kryvenko Yulia, Editor, IJOPEC Publication, Londrina, pp.73-83, 2019

Sosyal Çalışma-Eğitim Bilimi İlişkisi ve Okul Sosyal Hizmeti Üzerine Bir Değerlendirme

in: Sosyal Hizmeti Yeniden Düşünmek: Sosyal Çalışma Üzerine Eleştirel Tartışmalar, GENCER Tahir Emre, CILGA İbrahim, Editor, NİKA YAYINEVİ, Ankara, pp.81-118, 2017

Mülteci Çocukların Mekansal ve Psiko-Sosyal Yoksunlukları: Kentsel Alanlarda Mülteci Çocuk Olmak

in: Kentsel Güvenlik ve Çocuk Suçluluğu, Ayşe Çolpan Kavuncu, Editor, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, pp.37-48, 2016

Metrics

Publication

33

Project

3
UN Sustainable Development Goals