Education Information

Education Information

 • 2021 - 2022 Post Doctorate

  State University of New York College at Cortland, United States Of America

 • 2011 - 2012 Post Doctorate

  Iowa State University, United States Of America

 • 2002 - 2006 Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Eğitimi (Dr), Turkey

 • 1999 - 2001 Postgraduate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 1992 - 1996 Undergraduate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin yazı dilindeki kelime hazinelerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim

 • 2002 Postgraduate

  İlköğretim 5. sınıf Türkçe ders kitaplarında bulunan metinler ile öğrenci kompozisyonlarının okunabilirlik düzeyleri açısından karşılaştırılması

  Gazi University

 • 2001 Postgraduate

  İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım beceri düzeyleri ile okul başarıları arasındaki ilişki

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü