Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımı İle İlgili Lisansüstü Tez Çalışmalarının İncelenmesi

7. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 27 - 30 September 2023

Covid19 Pandemisinde Erken Çocuklukta Uzaktan Eğitim: Ebeveynlerin Deneyimleri ve Görüşleri

International Education Congress - EDUCongress, Ankara, Turkey, 20 - 23 September 2023

Okul Öncesi Eğitimcilerinin Yeni Normalde Yüz Yüze Eğitim Deneyimleri

International Education Congress - EDUCongress, Antalya, Turkey, 17 November 2022

Learning Diversity: A Case Study of Refugee Students in a Turkish Primary School

International Education Congress - EDUCongress, Antalya, Turkey, 17 November 2022

Okul Öncesi Eğitimde Sanal Alan Gezilerinin Kullanımı

TRB2 Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (TRB2-ICES), Van, Turkey, 24 - 26 June 2022

UNESCO Riskland (Riskli Alan) Afet Eğitim Setinin Türkçe'ye Uyarlanma Süreci

9.Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Kongresi (USBES-2021), Bolu, Turkey, 20 - 22 December 2021

Back to the Reality: 3 Dimensional Printed Artifacts Museum

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2018), Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018

Küçük Böcek Bilimciler Proje Yaklaşımı İle Bilimi Öğreniyor

5.Uluslararası Okul öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017

Working and Nonworking Mothers Views about Preschool Education

International Conference on Humanities and Educational Research, United States Of America, 25 - 28 February 2016, pp.180-194

Teachers Role and Interactions with Children During Free Play

World Organisation for Early Childhood Education World Conference, Washington, Kiribati, 27 July - 01 August 2015

Investigating Kindergarteners Understandings of Nature of Science

World Organisation for Early Childhood Education World Conference, Washington, Kiribati, 27 July - 01 August 2015

PRESCHOOL TEACHER EDUCATION PROGRAM TO BRING PRE-SERVICE PRESCHOOL TEACHERS IN PROFESSIONAL ETHICS VALUES

4th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI), Madrid, Spain, 14 - 16 November 2011, pp.588-594 Sustainable Development identifier

Books & Book Chapters

Erken Çocukluk Bilim Eğitiminde Yöntem ve Teknikler

in: Erken Çocuklukta Bilim Eğitimi, Ayperi Dikici Sığırtmaç, Melek Merve Yılmaz, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.117-137, 2023

Erken Çocuklukta STEM Eğitimi

in: STEM Eğitimi Perspektif, Süreç ve Uygulamalar, Şengül S. ANAGÜN, Muhammet ÖZDEN, Editor, Vizetek Yayıncılık, Ankara, pp.147-174, 2023

İlkokul Yılları: Yaşam Boyu Hazırlık

in: Günümüzde Erken Çocukluk Eğitimi, Sibel SÖNMEZ, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.350-386, 2021

Etkili Öğrenmede Değerlendirme

in: Erken Çocuklukta Öğrenme Yaklaşımları, Yıldırım, Aslı, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.215-239, 2020

Okul Öncesi Eğitimin Temel İlkeleri

in: Erken Çocukluk Eğitimine Giriş, Aslı Yıldırım, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.19-48, 2019

Erken Çocuklukta Bilim Okuryazarlığı ve Bilimin Doğası

in: Erken Çocukluk Döneminde Fen Eğitimi, Akman Berrin, Uyanık-Balat Gülden, Güler-Yıldız Tülin, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.23-49, 2018

Çelişkiler ve Eşitsizlikler Dünyasında Büyümek: Çok Kültürlü Bir Yanıt

in: Çeşitliliklerin Olduğu Bir Dünyada Öğrenme ve Öğretim Çocuklar İçin Çok Kültürlü Eğitim, Güler Yıldız, Tülin, Editor, Anı Yayıncılık, pp.3-16, 2018

Çocuklara Hizmet Veren Kurumlar

in: Çocuk Gelişiminde Alan Çalışmaları, Erdoğan, Serap, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.100-117, 2017

Erken Çocuklukta Bilim Okuryazarlığı ve Bilimin Doğası

in: Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi, Akman, Berrin Uyanık Balat, Gülden Güler Yıldız, Tülin, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.23-49, 2017

Bilimin Doğası ve Öğretimi

in: Çocuk Bilim ve Teknoloji, Evrim Genç Kumtepe, Editor, Anadolu Üniversitesi, pp.30-52, 2016

Community Aspects of Starting School

in: Transitions to School: Perceptions, Expectations, Experiences, Erkan,Nefise Semra, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.152-186, 2016

Erken Çocukluk Eğitimi

in: Kurum Uygulamaları, Özlem Melek Erbil Kaya, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.2-26, 2016

Çocuklara Hizmet Veren Kurumlar

in: Çocuk Gelişiminde Alan Çalışmaları, Erdoğan Serap, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, pp.92-109, 2015

Metrics

Publication

45

Citation (WoS)

38

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

41

H-Index (Scopus)

3

Project

17

Thesis Advisory

3

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals