General Information

Institutional Information: Güzel Sanatlar Fakültesi
Research Areas: Fine Arts

Metrics

Publication

42

Project

3
UN Sustainable Development Goals

Biography

1978 yılında Kütahya'da doğdu. 2004 yılında Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Grafik Anasanat Dalında lisans, 2010 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Bölümünde Yüksek Lisans, 2015 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Doktora/ Sanatta Yeterlik derecesini, 2018 yılında Doçent unvanını aldı. Halen Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümünde Doçent olarak göreve devam etmektedir. Çalışmaları ulusal ve uluslararası kişisel, jürili ve birçok karma sergilerde yer almıştır. “Grafik Tasarımda Mükemmellik Kusurluluk, Afişler ve Editoryal Tasarım, Kutsal Sayfanın Gücü” adlı kitapların yazarıdır.