Pazarlama İletişiminde Sosyal Medya Paylaşımının Rolü Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma


BOZ M., GÜRBÜZ H., TURDUBEKOVA S.

Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business Economics Journal, vol.3, pp.1-21, 2015 (Peer-Reviewed Journal)