The Determination of Applicable Law to Succession in 650/2012 European Union Succession Regulation


Creative Commons License

Aygün M., Altıparmak A. K.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.11, no.143-144, pp.29-56, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 143-144
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM), Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.29-56
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

After a long preparation period, "650/2012 EU Council Regulation on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance and enforcement of authentic instruments in matters of succession and on the creation of a European Certificate of Succession" is accepted in 2012 and entered into force in August 17, 2015. Our study is related to the law to be applied to the part of the Regulation only. There are different systems relating to succession in European laws. When viewed from this aspect, how the Regulation revealed a uniform regulation is an issue that needs to be worked on. The applicable law to succession is arranged in article 20 of Private International Law and Procedural Law Act (PILA) in Turkish law. Also, the article 20 of PILA should be evaluated in terms of provisions of Succession Regulation.

Uzun süren bir hazırlık döneminden sonra, "650/2012 sayılı Avrupa Veraset Belgesinin Tanzimine ve Geçerli Veraset Belgelerinin Kabulü ile İcrasına İlişkin Kararların Tanınması, Tenfizi ile Mahkemelerin Yetkisi ve Uygulanacak Hukuk Hakkında AB Konsey Tüzüğü" 2012 yılında kabul edilmiş, 17 Ağustos 2015'te yürürlüğe girmiştir. Çalışmamız Tüzüğün sadece uygulanacak hukuk kısmına ilişkindir. Avrupa hukuklarında mirasa ilişkin farklı sistemler söz konusudur. Bu açıdan bakıldığında, Tüzüğün nasıl yeknesak bir düzenleme ortaya çıkardığı, üzerinde çalışılması gereken bir husustur. Ayrıca, 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun (MÖHUK) 20. maddesi, yabancı unsurlu mirasa uygulanacak hukuka ilişkin Tüzüğün hükümleri bakımından da değerlendirilmelidir.