Sanığın İddia Tanıklarının Beyanlarının Doğruluğunu Test Etme Hakkı


KARAKEHYA H.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (Prof.Dr. Nur Centel'e Armağan), vol.19, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier