VIDEO SANATINDA GÖSTERGELERARASILIK: “TATE MODERN YOLUNDA (2003)” ÖRNEĞİ


ALTUNAY D. A., GÜNTÜRKÜN E.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.12, no.4, pp.2600-2611, 2022 (Peer-Reviewed Journal)