Contemporary Approaches To The Complementary Piano Education


Basmacıoğlu A. B.

New Trends on Global Education Conference, Girne, Cyprus (Kktc), 23 - 25 November 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Piano, as an instrument every musician should learn, takes part in education periods in conservatories, faculties of education, and fine arts high schools, with its offerings and contribution in different areas. The academic staff of the Piano Department of Anadolu University State Conservatory have done numbers of studies about the purposes, curriculum, and evaluation criteria of the complementary piano education for non-keyboard majors over the past decades, which was shaped in a traditional way previously, and take steps on the way to modernize it, with a contemporary approach. The steps, which generate the revision cycle, like determining negative or weak points, execution the solution suggestions for these points, keeping the criteria or changing the weak points again according to the results, can only be taken slowly after each final exam, and the results can be obtained only in years. In this paper, the alterations on the complementary piano education for strings, winds, percussion, musicology and opera students, at primary, secondary, and tertiary education levels in the institution mentioned will be discussed in a general outline.

Piyano, olanakları ve birden fazla alandaki katkısıyla konservatuvarlarda, eğitim fakültelerinde ve güzel sanatlar liselerinde her müzisyenin öğrenmesi gereken bir çalgı olarak eğitim sürecinde yer alır. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı öğretim elemanları geçtiğimiz yirmi yıl içinde yardımcı piyano eğitiminin amaçları, müfredatı ve değerlendirme kriterleri konusunda çok sayıda çalışma yapmıştır ve daha önce geleneksel kalıplarda şekillenen yardımcı piyano eğitimini çağdaş bir yaklaşımla yenileme yolunda adımlar atmaktadır. Revizyon döngüsünü oluşturan, olumsuz veya zayıf noktaların tespit edilmesi, bu noktalarla ilgili çözüm önerilerinin uygulanması, alınan sonuçlara göre kriterlerin korunması veya zayıf noktaların tekrar değişmesi gibi adımlar ancak her dönem sınavı sonrasında, yavaş yavaş atılabilmekte ve sonuçları da ancak yıllar içinde alınabilmektedir. Bu çalışmada bahsi geçen okul özelinde, yaylı, nefesli ve vurmalı çalgılar, müzikoloji, ve opera öğrencilerine ilköğretim, ortaöğretim ve lisans düzeylerinde verilen yardımcı piyano eğitiminin geçirdiği değişimler genel bir çerçevede ele alınacaktır.