Testing Feldstein-Horioka hypothesis for Turkish economy: Application of ARDL model


ESEN E., YILDIRIM S., KOSTAKOĞLU S. F.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.7, no.1, pp.251-267, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The presence of a relation between saving and investment is paramount to the determination of economic policies. Feldstein-Horioka (1980) stated that the relationship between saving and investment depends on the degree of interna-tional capital mobility. If the capital mobility is high then the relation between saving and investment is strong. However, in the case of restricted capital mobility the relation falters or ceases to exist altogether. In this study the Feldstein- Horioka hypothesis is tested for Turkey using ARDL model. The empirical findings sup-port the hypothesis for the Turkey.
Tasarruf ve yatırım arasındaki ilişkinin varlığı iktisat politikalarının belirlenmesi açısından önem arz etmektedir. Feldstein-Horioka (1980), tasarruflar ve yatırımlar arasındaki ilişkinin varlığını uluslararası sermaye hareketlerinin serbestlik derecesine bağlamaktadır. Eğer sermaye hareketleri üzerinde kısıtlamalar varsa, tasarruflar ve yatırımlar arasındaki ilişkinin güçlü olduğunu, aksi takdirde ise ilişkinin koptuğunu veya zayıfladığını öne sürmektedirler. Yani uluslararası sermaye hareketlerinin kısıtlanması durumunda tasarrufların yatırımlara dönüşme oranı yükselmektedir. Bu çalışmada Feldstein-Horioka hipotezi, Türkiye Ekonomisi açısından ARDL modeli ile sınanmıştır. Elde edilen bulgular Feldstein-Horioka hipotezinin Türkiye Ekonomisi için geçerli olduğunu ortaya koymuştur.